Een vondst…

Mike Buttinger is de oprichter/eigenaar van CMSNL.com, het waarschijnlijk grootste bedrijf ter wereld dat onderdelen levert voor Japanse motoren die niet zo nieuw, wat ouder of klassiek zijn

Buiten zijn zakelijke talenten heeft hij ook een enorme passie voor Honda. En een fantastische collectie Honda museumstukken.

Daar is er weer eentje bij gekomen. Dank zij zijn wereldwijde fijnmazige netwerk kwam er een krat te voorschijn met daar in: een nooit gestarte, nog in het plastic zittende Honda CB 77

Zelfs als een Honda CB 77, het voorbeeld waarnaar de Laverda Twins zijn geboetseerd,  niet jouw persoonlijke droomfiets is…

abonneer gratis!!!

Abonneer gratis op onze maillinglist en word automatisch op de hoogte gebracht wanneer er weer iets interessant is te lezen.

Dan lopen hier toch de tranen van over je wangen?

Ze zijn er dus, die unieke vondsten, maar wanneer vinden wij nu eens een keer zo iets? En een wereldwijd fijnmazig netwerk? Een paar aardige vrienden en kennissen, zou dat ook genoeg kunnen zijn?

Michael: Onze felicitaties zijn even gemeend als onze jaloersheid.