Nu toch maar SP gaan stemmen?

Foto: Maar het kan nog gekker, zoals de ‘egg cutter’ in Engeland
Gaat er eindelijk een politieke partij verstandig denken? Vaak wijst dat er in eerste instantie ook op en dat is vandaag niet anders. Uit de meest recente persmededeling van de ANP pleit de SP ervoor om meer rekening te houden met de veiligheid van motorrijders. “Er moet bij het inrichten en onderhouden van wegen meer rekening worden gehouden met de veiligheid van motorrijders,” denkt Tweede Kamerlid Emile Roemer en zij bepleit dan ook bij verkeersminister Eurlings voor minder snelheidsmarkering op het wegdek. Ook moeten er geen brede of schuine drempels meer gebruikt worden en moeten vangrails vaker worden voorzien van een onderplank. 

Nu valt dat met die snelheidsmarkering in de praktijk nog wel mee, als zo’n ding niet net toevallig in of na een bocht zit. Maar het drempelidee, daar zijn wij natuurlijk wel voor te vinden. En de motorveilige vangrails, dat spreekt natuurlijk vanzelf. Het is crimineel dat ze er nog steeds zijn in zo’n gevaarlijke vorm bestaan, ondanks dat belangengroeperingen als de MAG al jaren pleiten voor maatregelen.  

(ANP) Roemer: “De wegbeheerders letten voornamelijk op de veiligheid van auto’s, maar met het fors groeiend aantal motorrijders moeten de wegen voor ook voor hen veiliger worden.” Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat lijken volgens Roemer nauwelijks rekening te houden met het toenemend aantal motorrijders. Roemer: “De afgelopen jaren is er wel aandacht voor vangrails waar motorrijders niet onder door kunnen schuiven, maar in de praktijk verandert er nog nauwelijks iets. Ook wordt wegdek nog vaak beschilderd met verf die de wegdelen erg glad maken. En bij het aanleggen van drempels lijkt men zelden oog te hebben voor motorrijders.” De SP wil dat minister Eurlings de verschillende wegbeheerders beter informeert over veilige wegen. Roemer: “En als dat niet werkt moet de minister de regels aanpassen waar een veilige weg aan dient te voldoen.” Op 22 januari zal Roemer de minister tijdens het debat over de verkeersveiligheid hierom verzoeken.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste verhalen 😎

We sturen je geen spam en houden je e-mailadres geheim!