Geen kilometerheffing voor motorrijders

Minister Camiel Eurlings heeft woensdag in de Tweede Kameraangegeven, dat motorrijders worden vrijgesteld van de voorgenomenkilometerheffing. Wel zullen ze motorrijtuigenbelasting moeten blijvenbetalen. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is verheugd over dezetoezegging, omdat zij recht doet aan hetgeen de MAG altijd heeftgesteld. Motorrijders zijn niet de oorzaak van de files en vormeneerder een deel van de oplossing. Als meer automobilisten overstappenop de motor zal dit een positief effect hebben op het terugdringen vande files. Vanuit deze gedachte is een kilometerheffing voormotorrijders niet logisch en niet wenselijk.Tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Verkeer enWaterstaat op 31 januari 2008 heeft de MAG nog aandacht gevraagd voorde bijzondere positie van de motorrijder in het (file-) verkeer. DeMAG beschouwt de toezegging van de minister als een beloning voorjarenlang hard werken om haar visie onder de aandacht van de politiekte brengen. 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste verhalen 😎

We sturen je geen spam en houden je e-mailadres geheim!