Wegafsluitingen

Generaliseren is de overheid – die toch eigenlijk fel tegenstander van discriminatie zou moeten zijn – niet vreemd. Het meest recente besluit betreffende de afsluiting van de Waaldijk en Oosterhoutsedijk bij Nijmegen voor gemotoriseerd verkeer verbaast ons dan ook totaal niet. Vooral niet nadat in 2005 al een tijdelijke afsluiting werd gerealiseerd op een eerder verzoek van Groen Links. Vanmorgen stuurde Joop de Jonge namens de Stichting Meldpunt Wegafsluitingen – een initiatief dat wij als motorliefhebbers natuurlijk van harte ondersteunen – de bijgaande open brief met de hoop de overheid tot inkeer te laten komen:

Geacht college, geachte raadsleden

De Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) heeft totaal geen begrip voor uw afsluitingsdrift inzake dijkwegen. Om voor ons totaal onbegrijpelijke redenen heeft de gemeenteraad in 2003, op verzoek van Groen Links, het politieke besluit genomen om alle dijkwegen binnen de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het feit dat het hier gaat om alle dijkwegen is wat dat betreft veelzeggend. Wanneer het bijvoorbeeld alleen zou gaan om gevaarlijke (dijk)wegen waar met enige regelmaat te hard wordt gereden dan zou dit nog ten doel kunnen hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Doordat er echter geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende dijkwegen is duidelijk dat vergroten van de verkeersveiligheid niet het doel is van de afsluiting maar dat het er kennelijk alleen maar om gaat een voor alle weggebruikers toegankelijke openbare weg te veranderen in een fietspad ter bevordering van recreatief fiets- en wandelverkeer.

abonneer gratis!!!

Abonneer gratis op onze maillinglist en word automatisch op de hoogte gebracht wanneer er weer iets interessant is te lezen.

Stichting Wegafsluitingen Motoren protesteert tegen wegafsluitingen van dijkwegen in NijmegenIn 2005 is hiertoe een tijdelijke afsluiting gerealiseerd, gevolgd door een besluit om de bewuste weg met ingang van 2006 voortaan elk jaar (gedurende de zomermaanden) in de weekeinden af te sluiten voor auto- en motorverkeer. De weg zou daarmee het exclusieve domein worden van wandelaars, fietsers, skeelers en mensen te paard. De ‘bewoners’ zouden dan kunnen genieten van hun welverdiende rust en extra smakelijke melk produceren, mensen wonen er namelijk niet aan het bewuste stuk dijk, alleen koeien. Een absurd besluit in de ogen van de SMW. Wanneer iedereen zich aan de geldende verkeersregels houdt, en tevens rekening houdt met andere weggebruikers, dan is er namelijk geen enkele reden te verzinnen die deze afsluiting rechtvaardigt.

Nadat de rechter ons in eerste instantie in het gelijk heeft gesteld heeft u als gemeente nagenoeg hetzelfde besluit nog maar eens genomen. Tot onze grote verbazing heeft de rechter dit besluit wel geaccepteerd. In uw besluit (5 juli 2007) geeft U aan dat “met de uitvoering van het verkeersbesluit zal worden gewacht tot het besluit onherroepelijk is.” Via de media hebben wij echter vernomen dat U voornemens bent om de dijk met ingang van 5 april elk weekend af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hoe is dit mogelijk zo vragen wij ons af. U zult toch ook weten dat wij de mogelijkheid hebben om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen deze rechterlijke uitspraak en dat het besluit dus nog niet onherroepelijk is. Ik informeer U bij deze dat wij van deze mogelijkheid gebruik zullen maken en verzoek U dan ook om Uw eigen besluit te respecteren en de dijk niet af te sluiten zolang het hoger beroep dient.

Ten slotte wil ik namens het bestuur van de SMW nog opmerken dat het ons heeft verbaasd dat U ons niet op de hoogte hebt gebracht van uw voornemen om de dijk met ingang van komend weekend af te sluiten en dat wij dit via de media hebben moeten vernemen. Reden voor ons om onze reactie dan ook maar in de vorm van een open brief te stellen met uiteraard een afschrift naar de media.

Namens het bestuur van de Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW)

 

Joop de Jonge (secretaris)