Actueel

Motorrijden duurder?

By  | 
Het was natuurlijk wel te verwachten… Of zijn we bij Motor Klassiek nu weer te negatief. Nog niet eens zo lang nadat het bericht in de nationale pers verscheen dat motorrijden fors aan populariteit aan het winnen is – je weet wel, files, brandstofkosten en veel meer van dat soort argumenten – en de BOVAG en RAI via www.blijdatikmotorrij.nl het motorrijden nog eens extra willen promoten wordt op Prinsjesdag het plan gepresenteerd motorrijden duurder te maken. De reden: motorrijders blazen meer broeikasgassen de lucht in. Motorrijders trekken harder aan het gas en motoren zijn meer milieubelastend beargumenteert de regering. 

Natuurlijk: het zet enorme zoden aan de dijk en ongetwijfeld wordt het milieu er nu een stuk beter op. Tenslotte staat Nederland dik op de wereldkaart wanneer het om broeikasgasuitstoot gaat. Niet dus!

De MAG (Motorrijders Actie Groep) denkt er als volgt over:
“De redenering achter die belastingverzwaring raakt kant noch wal. Het ministerie schrijft: ‘Motoren zullen naar verwachting vooralsnog niet worden betrokken in de kilometerprijs. De BPM en de MRB blijven naar de huidige stand van zaken voor deze categorie voertuigen dus ook na 2016 (het jaar van volledige invoering van de kilometerbeprijzing) gehandhaafd. Daarom zou kunnen worden betoogd dat motoren ook niet betrokken moeten worden in de verschuiving van BPM naar MRB ter voorbereiding op de kilometerprijs. Als deze verschuiving voor motoren echter achterwege zou blijven, zou het houden van een motorrijwiel ten opzichte van andere voertuigen goedkoper worden. Dat acht het kabinet voor een voertuig dat juist meer belastend is voor het milieu een verkeerd signaal. Daarom verhoogt het kabinet de MRB voor motoren met eenzelfde percentage als voor personenauto’s.’

De huidige motorfietsen voldoen – net als auto’s – aan strenge Europese regelgeving met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen. Het is voor de MAG dan ook onverteerbaar dat dit als argument wordt gebruikt voor een lastenverzwaring voor motorrijders. Het ministerie vervolgt: ‘Ook worden motoren steeds krachtiger, waardoor de (in vergelijking met auto’s beperkte) CO2-uitstoot toeneemt. Daarnaast is het hogere letselrisico, zeker bij de krachtige prestaties van moderne motoren, een externe kostenpost die niet volledig wordt doorberekend.’ Voor het goedpraten van de belastingverhoging voor motorfietsen gebruikt het ministerie de achterhaalde veronderstelling dat moderne, krachtige motoren leiden tot een hoger letselrisico en een ‘externe kostenpost’. Volgens de MAG is dit een oneigenlijk argument, dat lijkt voort te komen uit een gebrek aan kennis over verkeersongevallen in het algemeen en motorfietsen in het bijzonder. Een groot percentage van de ongevallen waarbij een motorfiets is betrokken, wordt veroorzaakt door een andere weggebruiker (lees: automobilist). Uit verschillende nationale en internationale onderzoeken (waaronder een TNO-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie), blijkt bovendien dat het vermogen van een motorfiets geen risicofactor is bij ongevallen.”

MAG-voorzitter Nico Perk: “Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat dit een ordinaire belastingverhoging is, waarbij motorrijders extra geld uit de zak wordt geklopt. Het lijkt wel of het ministerie na de automobilist een nieuwe melkkoe denkt te hebben gevonden. De regering zou er verstandig aan doen de motorfiets te behandelen als een volwaardig vervoermiddel. Een vervoermiddel dat overigens door een groeiende groep weggebruikers wordt gekozen als alternatief voor de auto. Onterechte lastenverzwaringen voor motorrijders kunnen motorrijdende forenzen terugjagen in de auto, waarmee het – zeer milieuonvriendelijke – fileprobleem alleen maar groter wordt.”

abonneer gratis!!!

Abonneer gratis op onze maillinglist en word automatisch op de hoogte gebracht wanneer er weer iets interessant is te lezen.

Leave a Reply

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *