Kolstejnsky okruh X. Branna 2007.

Kolstejnsky okruh 2007 – 4. Zavody historickych silnicnich motocyklu v Branne. Circuit of Branna – moto races. Branna – Motorrad Rennen.
Video Rating: 0 / 5