Video

Čest plochému řemenu (Honor the flat belt)

By  | 

“Čest plochému řemenu” – Pohár motorových dvoukolek, konaný na hradě Kámen 15. 7. 2006. Setkání majitelů řemenových motocyklů, vyrobených do roku 1918, které vymyslel a zorganizoval pan Libor Marčík, autor encyklopedií “Naše motocykly”. Druhý ročník se bude konat 16. 7. 2011. Srdečně jsou zváni všichni, kdo vlastní tyto “dědečky motocykly”, ať již pojízdné, či v předrenovačním stavu. *** *** “Honor the flat belt” – A antique motorcycles Cup, held at the Castle “Rock” (Czech republic) July 15th, 2006. Meeting belt motorcycle owners, those made before 1918, was devised and organized by Mr. Libor Marcik, author of encyclopedias “Our motorcycles”. The next meeting will take place on July 16th, 2011. Owners of those “grandfather of motorcycles”, whether mobile or in pre-renovation state, are cordially invited to this event.
Video Rating: 5 / 5

Leave a Reply

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *