Actueel

Belasting motoren

By  | 
Belastingplan 2009. Dat kan nooit goed zijn, belastingplan. Nee, leuker kan dát nooit worden. In het Belastingplan 2009 staat dan ook vermeld dat motorrijders meer belasting gaan betalen. Het is een logisch gevolg van het feit dat meer files zorgt voor meer motorrijders en daar weer een heel nieuw gebied open ligt voor de nationale graaicultuur. Alhoewel de verhoging onder het mom gepresenteerd wordt dat motorrijders een hoger ongevalrisico met zich mee dragen en in verhouding veel meer bijdragen aan de uitstoot van CO2. Ons voorstel nu om geen winden meer te laten in ons motorpak kon de overheid echter niet vermurwen en nu ook te zwaaien naar de autorijders om het aantal motorongevallen terug te dringen vond ook geen gehoor. 

Belangenorganisaties RAI Vereniging en BOVAG gaan nu hand en hand met de KNMV en MAG en pleiten voor het volledig afbouwen van de BPM voor motoren en hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar staatssecretaris De Jager van Financiën. Dit in tegenstelling tot wat in het Belastingplan 2009 staat, waarbij er vanuit gegaan wordt de BPM voor motoren volledig in stand te houden.

De belangenorganisaties zijn het volstrekt oneens met De Jager. Zij eisen dat de BPM voor motoren volledig wordt afgebouwd in hetzelfde scenario als personenauto’s. Het is zelfs mogelijk dat dit in een korter tijdsbestek kan dan bij de personenauto’s. Het levert niets op om de BPM in stand te houden voor een relatief kleine groep weggebruikers en daarmee een geringe stroom van inkomsten voor het Rijk, met alle bijbehorende kosten van dien.

Net als bij personenauto’s stellen de partijen voor ter compensatie van het verlies van BPM gelden/inkomsten de MRB te verhogen. Wanneer de BPM voor motorfietsen geheel is afgebouwd, pleiten zij er voor om de MRB een andere naam te geven, waaruit blijkt dat het te betalen bedrag een alternatief is voor de kilometerprijs waarvoor motorrijders zijn vrijgesteld.

Bij de foto: Risicovrij motorrijden, dat kan ook

abonneer gratis!!!

Abonneer gratis op onze maillinglist en word automatisch op de hoogte gebracht wanneer er weer iets interessant is te lezen.

 


Leave a Reply

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *